Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

 1. Týmto udeľujem súhlas spoločnosti Trendis.sk, s.r.o. , so sídlom Oščadnica 2125, 023 01 Oščadnica, IČO: 46222596, Zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okr. súd Žilina, odd. Sro, vl. č. 54875/L (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • adresa bydliska/sídla spoločnosti
 • cookies v prehliadači
 1. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail, adresu/sídlo spoločnosti a cookies v prehliadači je nutné spracovať za účelom marketingu . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.
 2. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na gdpr@nazov.sk alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  a) Poskytovateľ softvéru pre hromadnú elektronickú poštu com
  b) Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 4. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.